Sứ mệnh

Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường.

Thực trạng

Ngành Nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông dân nhỏ; kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chất lượng nguồn nhân lực thấp…

Hoạt động chính của chúng tôi

– Đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước về về lĩnh vực nông nghiệp hướng về chuỗi giá trị để tăng sức cạnh tranh

Đào tạo giúp các đơn vị khởi nghiệp trẻ nâng cao năng lực sản xuất, quản trị, hợp tác

Trao đổi chuyên gia trong và ngoài nước, hợp tác với các lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp;

Thành lập các vườn ươm phòng lab nghiên cứu, công nghệ mẫu, sản xuất mô hình;

Đẩy mạnh truyền thông về khởi nghiệp bằng hành trình Khởi nghiệp xanh xuyên Việt đi qua 63 tỉnh thành…

– Triễn lãm và truyền thông các dự án, sản phẩm khởi nghiệp của các cá nhân, tổ chức của các tỉnh thành trên cả nước

Đối tác

Viện Kinh Tế Nông Nghiệp Hữu Cơ

Công Ty Cổ Phần Lavifood

Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường
© 2018 Green Edu.
Đăng ký bản tin
Loading