Chương trình

Phát Triển Bản Thân

Banner chuong trinh 6 skills workshop

Green Edu triển khai chuỗi 6 Skills workshop chia sẻ những kỹ năng cần thiết hướng đến mục tiêu hỗ trợ các bạn trẻ (đặc biệt là học sinh, sinh viên) rèn luyện kỹ năng, tư tưởng và góc nhìn nhằm phát triển bản thân bền vững cho hiện tại và mai sau.

Job Ready Workshop

Job Ready Workshop giúp sinh viên không gặp khó khăn trong quá trình tìm việc, dành cho những bạn đang tìm cơ hội việc làm. Mục đích của “Job Ready” là giúp sinh viên tăng lợi thế cạnh tranh và đạt công việc mong muốn.

Green Talk

Green Talk là chuỗi sự kiện do đội ngũ Cộng sự Chuỗi giá trị (VCA) thuộc Green Edu tổ chức, nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của người trẻ về nông nghiệp. Đồng thời, chương trình cũng kết nối và chia sẻ kiến thức đến những người đam mê nông nghiệp.

Bứt phá hiệu suất làm việc

Chương trình “Bứt phá hiệu suất làm việc” với những chủ đề cập nhật phương pháp đào tạo hiện đại giúp người học nhanh chóng nắm được kiến thức và làm chủ được cuộc đời sự nghiệp của mình!

Chuỗi giá trị nông nghiệp

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắt xích phát triển rời rạc liên kết với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người.

Top 12 thói quen tốt để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày

Nông nghiệp hữu cơ

Lớp học được thiết kế giúp học viên có được tư duy tiếp cận nông nghiệp hữu cơ, cách tạo ra sản phẩm chất lượng cũng như hệ thống hóa kiến thức để sản xuất và vận hành một trang trại

Chủ động làm Sếp

Hiểu được kiến thức cơ bản về quản lý, định hình được phong cách quản lý phù hợp với thế mạnh của bản thân.