Xanh lên Việt Nam tôi

Hãy cùng tham gia trở thành những Cộng sự chuỗi giá trị (Value Chain Associate) cùng Green Edu để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng

Tìm hiểu thêmỨng tuyển ngay

Chuỗi giá trị nông nghiệp

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắt xích phát triển rời rạc liên kết lại với nhau...

Tại sao chọn làm việc cho Green Edu

Cùng chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi”, đội ngũ nhân viên và cộng sự của Green Edu xây dựng và hướng tới một mục tiêu chung: giải quyết các vấn đề của Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người.

Hoạt động của Green Edu

Hoạt động của chúng tôi hướng tới sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường với ước mơ thay đổi trực tiếp cuộc sống của 6 triệu nông dân Việt Nam trong 10 năm tới.

Đào tạo

Đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước về lĩnh vực nông nghiệp hướng về chuỗi giá trị để tăng sức cạnh tranh

Nguồn nhân lực

Tìm kiếm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuỗi giá trị nông nghiệp

Hỗ trợ khởi nghiệp

Tiếp sức cho các dự án trẻ tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn và mang màu xanh cho Việt Nam

Tin tức về chúng tôi

Cùng xem những tin tức báo chí, truyền thông nói về những nỗ lực không ngừng của Green Edu trong quá trình biến đổi nền nông nghiệp và nông thôn Việt Nam phồn thịnh

Đối tác của chúng tôi