Phát triển bền vững là một quá trình tích hợp các mục tiêu xã hội, kinh tế và môi trường để đáp ứng nhu cầu hiện tại của con người mà không ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ. Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là kế hoạch chi tiết được thiết kế để giải quyết các thách thức toàn cầu và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Công dân sẽ là trọng tâm và có trách nhiệm đạt được mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Hình ảnh dưới đây minh họa mức độ trách nhiệm với SDGs của bên liên quan trên thang điểm 7. Trong đó 1 là mức độ quan trọng thấp nhất và 7 là mức độ quan trọng cao nhất. Kết quả cho thấy công dân hoặc cá nhân có trách nhiệm cao trong việc đạt được SDGs. Với tư cách là công dân toàn cầu, bạn có thể hành động trong tất cả các khía cạnh của SDGs và đóng góp vào phát triển bền vững.

Vai trò của công dân trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 2030

Vai trò của công dân trong quá trình thực hiện mục tiêu

Nếu bạn có tài năng và khéo léo

Bạn sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ. Nếu bạn có kiến thức liên quan đến các loài và đa dạng sinh học, bạn có thể xác định các loài tại địa phương hoặc theo dõi động thái, sự sinh trưởng của quần thể loài. Khoa học công dân là cách chia sẻ kiến thức và thu thập dữ liệu để đóng góp vào phát triển bền vững. Nhà nghiên cứu động vật hay nhà tự nhiên học nghiệp dư đôi khi có thể am hiểu các loài địa phương hơn các chuyên gia. Ngoài ra, với tư cách là công dân toàn cầu, bạn có thể hỗ trợ địa phương tìm cách để phát triển và bảo tồn quần thể loài tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Nếu bạn giỏi tìm kiếm và khám phá vấn đề

Bạn có thể xác định và báo cáo các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn đang dạo chơi ở vùng ven sông nhưng dòng sông đang bị ô nhiễm bởi các nhà máy trong khu vực đó, lúc này bạn sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển bền vững. Hay bạn đang dạo chơi trong khu rừng và nhận ra khu rừng đang bị khai thác quá mức, đất đai đang bị canh tác để nhường chỗ cho mục đích du lịch.

Nếu bạn thông minh và sáng tạo

Bạn có thể cung cấp ý tưởng và các giải pháp. Cộng đồng có thể đưa ra các giải pháp dựa trên kinh nghiệm thực tế của họ. Ví dụ, bạn có thể đề cập đến kế hoạch thực hiện du lịch sinh thái trong vườn quốc gia ở cộng đồng lân cận, hay đánh giá thông tin về dân cư địa phương. Một kế hoạch cùng chiến lược thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm là điều cần thiết để duy trì sự bền vững về kinh tế và môi trường. Để kế hoạch sớm được thực hiện, bạn có thể tìm đến sự giúp sức của tình nguyện viên. Hay tìm những người quan tâm đến phát triển bền vững môi trường để chung tay bảo vệ hệ sinh thái.

Nếu bạn năng động

Bạn được khuyến khích tham gia các hoạt động tình nguyên hoặc đóng góp công sức trực tiếp vào việc thực hiện dự án. Chẳng hạn như tham gia vào sự kiện tình nguyện thu gom rác trong 1 ngày để làm sạch hồ. Hay tham gia vào dự án làm vườn cũng là một cách để hỗ trợ tính bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, bạn có thể kêu gọi mọi người trở thành tình nguyện viên để đóng góp một phần công sức vào việc làm cho môi trường “Xanh hơn”.

Green Edu hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nhân trẻ khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo như Green Skill-up. Từ đó, chuyển đổi hệ sinh thái nguồn nhân lực trẻ theo định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng yêu thương, phụng sự và sáng tạo.

>> Tìm hiểu chương trình Green Skill-up 

>> 8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam