Là  một  doanh  nghiệp  xã  hội  với  sứ  mệnh  cải  thiện  hệ  sinh  thái  khởi  nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường, Green Edu mong muốn mang đến cái nhìn mới về hướng đi của ngành nông nghiệp cho người nông dân Việt Nam cũng như các cá nhân và tổ chức quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. 

Green Talk là chuỗi sự kiện do đội ngũ Cộng sự Chuỗi giá trị (VCA) thuộc Green Edu tổ chức, nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của người trẻ về nông nghiệp. Đồng thời, chương trình cũng kết nối và chia sẻ kiến thức đến những người đam mê nông nghiệp.

Mời các bạn xem lại hành trình của chuỗi sự kiện Green Talk:

Green Talk 4 – CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT & CHIA SẺ VỀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO THỰC HÀNH CÙNG THAM GIA (PGS): https://greenedu.vn/green-talk-pgs-va-nhung-nguoi-dong-vai-ac-trong-nong-nghiep-huu-co/

Green Talk 5 – HỮU CƠ – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: https://greenedu.vn/green-talk-huu-co-co-the-ban-chua-biet-2/

Green Talk 6 – SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CÙNG CÂY DƯỢC LIỆU: https://greenedu.vn/green-talk-06-suc-khoe-cong-dong-cung-cay-duoc-lieu/

Green Talk 7 – THIẾT KẾ TRANG TRẠI: https://greenedu.vn/green-talk-07-tu-duy-thiet-ke-trang-trai/

Green Talk 8 – HỮU CƠ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?: https://greenedu.vn/green-talk-08-dang-gia-bao-nhieu/

Green Talk 9 – NÔNG NGHIỆP CẦN – NGƯỜI TRẺ, BẠN Ở ĐÂU?: https://greenedu.vn/green-talk-09-chung-toi-khong-tuyen-thu-khoa/

Green Talk 10 – NÔNG NGHIỆP CẦN – NGƯỜI TRẺ, BẠN Ở ĐÂU? https://greenedu.vn/green-talk-10-nong-nghiep-can-nguoi-tre-o-tren-mat-dat/

Green Talk 11 – LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG:

https://greenedu.vn/lam-nong-can-dong-moi-song-nong-nghiep-cong-dong-green-talk-11-phan-1/

https://greenedu.vn/lam-nong-can-dong-moi-song-nong-nghiep-cong-dong-green-talk-11-phan-2/

https://greenedu.vn/lam-nong-can-dong-moi-song-nong-nghiep-cong-dong-green-talk-11-phan-3/