Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Chuyên viên Lập kế hoạch bảo tồn là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây.

Tại sao vị trí Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn lại quan trọng trong cơ cấu nhân sự của 1 trang trại?

Lập kế hoạch bảo tồn là yếu tố cốt yếu để bất kỳ nông trại nào phát triển bền vững. Người lập kế hoạch bảo tồn làm việc cùng chủ sở hữu đất và cộng đồng để làm rõ các nguồn lực, nhằm sử dụng và phát triển tối ưu nhất các tài nguyên như đất, nước và con người.

Người lập kế hoạch bảo tồn là cầu nối giữa những nhà phát triển bất động sản, các nhóm bảo vệ môi trường và chính phủ, đưa ra giải pháp cho các mâu thuẫn về lợi ích. Về cơ bản, vai trò của họ là xác định giá trị môi trường của một khu đất. Từ đó, họ đưa ra lời khuyên rằng khu đất đó có nên được xây dựng hay không, hoặc cần những biện pháp bảo tồn đặc biệt nào. (www.ncrs.usda.gov)

aronzee
Rodney Aaron, một kỹ sư xây dựng dân dụng thuộc NRCS Brooklyn, và Tessa Zee, một chuyên viên lập kế hoạch bảo tồn cho Lưu vực Sông Sauk tại Văn phòng Bảo tồn Đất và Nước Stearns, đang kiểm tra mẫu đất. Nguồn: wrc.umn.edu

Bài viết gồm các nội dung sau:

 1. Công việc cụ thể của Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn là gì?
 2. Yêu cầu cho Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn gồm những gì?
  • Trình độ học vấn
  • Kiến thức
  • Kỹ năng
 3. Mức lương của Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn trung bình là bao nhiêu?
 4. Một số ví dụ về nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn tại Việt Nam

1. Công việc cụ thể của Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn là gì?

Các nhà lập kế hoạch bảo tồn đưa ra (cung cấp) lời khuyên về quản lý tài nguyên môi trường, tư vấn về việc sử dụng và bảo vệ đất, và giao tiếp (tham gia) với nhiều bên liên quan. Mỗi dự án là khác nhau nhưng tất cả các chuyên viên lập kế hoạch bảo tồn nên nắm rõ các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ trực tiếp để bảo tồn tài nguyên & đa dạng sinh học:

 • Xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc tài nguyên tái tạo; Lập kế hoạch cho các chương trình bảo tồn hoặc phục hồi tài nguyên thiên nhiên
 • Tư vấn cho người khác về quản lý hoặc bảo tồn đất, quản lý hoặc bảo tồn môi trường 
 • Lập kế hoạch nghiên cứu môi trường; Kiểm tra điều kiện của môi trường tự nhiên; Khảo sát đất đai hoặc tài sản; Thu thập dữ liệu địa lý hoặc địa chất; Ghi lại dữ liệu nghiên cứu hoặc hoạt động
 • Phân tích dữ liệu môi trường; Biên dịch dữ liệu môi trường hoặc khí hậu
 • Giám sát các quy trình hoạt động trong môi trường kỹ thuật để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn; Đánh giá việc tuân thủ luật môi trường
 • Trực tiếp quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc các chương trình bảo tồn
 • Áp dụng kiến ​​thức hoặc kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề môi trường

Nhiệm vụ gián tiếp để thúc đẩy môi trường bền vững:

 • Hòa giải tranh chấp; Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các bộ phận hoặc với các tổ chức bên ngoài; Giao tiếp với công chúng về các vấn đề môi trường
 • Đào tạo nhân viên về quy trình kỹ thuật hoặc khoa học
 • Nghiên cứu các quy trình hoặc thực hành nông nghiệp bền vững
 • Tư vấn cho người khác về việc phát triển hoặc sử dụng công nghệ mới
 • Đánh giá các công nghệ hoặc phương pháp mới
 • Xem xét giấy phép, kế hoạch hoặc báo cáo môi trường; các kế hoạch hoặc đề xuất bảo tồn môi trường; tác động của các sáng kiến ​​bảo tồn môi trường
Trồng xen cây bản địa vào các công viên là một cách để cải thiện cảnh quan đô thị theo tư duy sinh thái. Cục Bảo tồn Missouri (Missouri Department of Conservation) tổ chức các hội thảo miễn phí về các công cụ để lập kế hoạch bảo tồn cho cộng đồng. Nguồn: mdc.mo.gov

2. Yêu cầu cho vai trò bảo tồn môi trường gồm những gì?

a) Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành khoa học môi trường, bảo tồn môi trường, quy hoạch, sinh thái học hoặc các ngành có liên quan
 • Có bằng Thạc sĩ trong các ngành trên là một lợi thế

b) Kiến thức:

 • Sinh học – Kiến thức về sinh vật thực vật và động vật, các mô, tế bào, chức năng của chúng, sự phụ thuộc lẫn nhau và tương tác với nhau và môi trường
 • Địa lý – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp mô tả các đặc điểm của khối đất, biển và không khí, bao gồm các đặc điểm vật lý, vị trí, mối quan hệ qua lại và sự phân bố của thực vật, động vật và đời sống con người
 • Tiếng Anh – Kiến thức về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của từ, quy tắc cấu tạo và ngữ pháp
 • Thiết kế – Kiến thức về kỹ thuật thiết kế, công cụ và nguyên tắc liên quan đến sản xuất các kế hoạch kỹ thuật chính xác, bản thiết kế, bản vẽ và mô hình
 • Kỹ thuật và Công nghệ – Kiến thức về ứng dụng thực tế của khoa học và công nghệ kỹ thuật, điều này bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình và thiết bị để thiết kế và sản xuất các hàng hóa và dịch vụ khác nhau
 • Luật – Kiến thức về luật, quy tắc pháp lý, thủ tục tòa án, tiền lệ, quy định của chính phủ, lệnh hành pháp, quy tắc cơ quan và quy trình chính trị dân chủ
 • Toán học – Kiến thức về số học, đại số, hình học, giải tích, thống kê và ứng dụng của chúng
 • Dịch vụ khách hàng – Kiến thức về các nguyên tắc và quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng và cá nhân, điều này bao gồm đánh giá nhu cầu của khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng
 • Quản trị và Quản lý – Kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý liên quan đến lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực, mô hình hóa nguồn nhân lực, kỹ thuật lãnh đạo, phương pháp sản xuất và điều phối con người và nguồn lực
 • Tin học và Điện tử – Kiến thức về bảng mạch, bộ xử lý, chip, thiết bị điện tử, phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm các ứng dụng và lập trình

c) Kỹ năng:

 • Giải quyết vấn đề phức tạp – Xác định các vấn đề phức tạp và xem xét thông tin liên quan để phát triển và đánh giá các lựa chọn và thực hiện các giải pháp
 • Tư duy phản biện – Sử dụng logic và lý luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận hoặc cách tiếp cận vấn đề thay thế
 • Ra quyết định – Xem xét chi phí và lợi ích tương đối của các hành động tiềm năng để chọn hành động thích hợp nhất
 • Giám sát – Giám sát / Đánh giá hoạt động của bản thân, cá nhân hoặc tổ chức khác để cải tiến hoặc thực hiện hành động khắc phục
 • Phân tích hệ thống – Xác định cách thức hoạt động của một hệ thống và những thay đổi về điều kiện, hoạt động và môi trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào
 • Quản lý thời gian – Quản lý thời gian của chính mình và thời gian của người khác
 • Phối hợp – Điều chỉnh hành động liên quan đến hành động của người khác
 • Đánh giá hệ thống – Xác định các biện pháp hoặc chỉ số về hiệu suất của hệ thống và các hành động cần thiết để cải thiện hoặc hiệu chỉnh hiệu suất, liên quan đến các mục tiêu của hệ thống
 • Hướng dẫn – Dạy người khác cách làm điều gì đó
 • Đàm phán – Mang những người khác lại gần nhau và cố gắng hòa giải những khác biệt
 • Thuyết phục – Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ

Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn sẽ là người làm việc với chủ trang trại, chính quyền, cộng đồng, … Hình minh họa là ảnh chụp già làng Y Ruê Mlô (thứ hai từ trái sang) ở buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) giới thiệu về cánh rừng nguyên sinh đồi Cư H’lăm. Nguồn: daklak24h.com

3. Mức lương của Chuyên viên Lập kế hoạch Bảo tồn trung bình là bao nhiêu?

Không có dữ liệu cụ thể nào cho vị trí này, nhưng theo trang web của Cục thống kê Lao động Mỹ, mức lương trung bình của một nhà khoa học bảo tồn vào năm 2015 là 61.110 đô la một năm. Mức lương của nhóm 10% có thu nhập thấp nhất là 37.380 đô la, và của nhóm 10% cao nhất là trên 84.000 đô la. Họ thường sẽ làm việc tiêu chuẩn 40 giờ một tuần hoặc được gọi trong một số trường hợp khẩn cấp.

4. Một số ví dụ về nhu cầu tuyển dụng vị trí về bảo tồn môi trường tại Việt Nam

 • Công ty TNHH Một Thành viên Xi măng Quang Sơn (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam) thông báo tuyển dụng lao động phụ trách về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại đây.
 • PanNature tuyển Chuyên viên rà soát hồ sơ và thực trạng quản lý đất đai gắn với phát triển cây cao su tại công ty DakLaoRuco tại đây.
 • Save Vietnam’s Wildlife tuyển Tình nguyện viên nghiên cứu nội dung “Khảo sát ảnh hưởng của COVID-19 tới hoạt động của các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam” tại đây.