8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam

8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam

Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới, nhiều thách thức được đặt ra với nhân loại, như:  biến đổi khí hậu, khan hiếm nguồn nước, bất bình đẳng và đói nghèo. Chính vì thế đặt mục tiêu và nguyên tắc phát triển bền vững chính là cách thức giải quyết vấn nạn toàn cầu.

Phát triển bền vững là gì? Khái niệm chính về phát triển bền vững

Khái niệm phát triển bền vững đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 bởi Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED – World Commission on Environment and Development). Và tổ chức đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào quá trình phát triển bền vững:

 • Đầu tiên, WCED đã đề ra trách nhiệm của thế hệ hiện tại là phải đảm bảo những cơ hội và các lựa chọn phát triển của các thế hệ tương lai thông qua cách thức bảo vệ môi trường cùng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Kế tiếp, WCED đã đặt ra mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển như là một trục chính và các nước cần phải vượt qua.
 • Cuối cùng WCED đúc kết lại, việc theo đuổi phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế thông qua việc nhận ra rằng chúng ta cần phải sắp xếp lại mô hình thương mại quốc tế và dòng vốn. Đồng thời, phải đảm bảo được các nước đang phát triển sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn trong các quan hệ kinh tế đó.

Quan niệm về phát triển bền vững ngày càng được hình thành trong thực tiễn đời sống xã hội và bắt đầu có tính tất yếu. Tư duy về phát triển bền vững bắt đầu từ việc: Nhìn nhận tầm quan trọng của bảo vệ môi trường; nhận ra sự cần thiết phải giải quyết những bất ổn trong xã hội. 

Năm 1992 tại Rio de Janeiro, Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc được tổ chức đã đề ra Chương trình nghị sự toàn cầu cho thế kỷ XXI. Theo đó, phát triển bền vững được xác định rằng: “Một sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế hệ hiện tại, mà không làm hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ trong tương lai”.

Các nguyên tắc quan trọng cho sự phát triển bền vững

8 nguyên tắc phát triển bền vững
 • Phát triển bền vững kinh tế

Đây là quá trình mà các quốc gia đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định và đều đặn. Đảm bảo tính ổn định kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, nợ chính phủ. Đảm bảo cân đối cán cân thương mại, việc đầu tư có chất lượng và năng suất cao. Thông qua việc nâng cao chất lượng khoa học và công nghệ trong sản xuất nhưng không làm hại đến xã hội và môi trường.

 • Phát triển bền vững xã hội

Đây là việc phát triển nhằm đảm bảo sự công bằng trong xã hội. Xóa đói và giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cũng như tăng thu nhập cho người lao động. Đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản như: y tế, giáo dục, nhưng không làm hại đến kinh tế và môi trường.

 • Phát triển bền vững môi trường

Thông qua việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và duy trì một nền tảng nguồn lực ổn định. Tránh khai thác quá mức làm cạn kiệt các hệ thống nguồn lực tái sinh. Cần duy trì sự đa dạng trong sinh học, sự ổn định khí quyển và các hoạt động sinh thái khác. Cần hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường bao gồm cả ở đô thị và khu công nghiệp. Cần phải quản lý và xử lý tốt chất thải rắn và chất thải nguy hại, có khả năng ngăn ngừa. Và giảm thiểu các tác động đến từ biến đổi khí hậu và thiên tai.

8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam ban hành chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả. Phát triển bền vững đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam bao gồm:

 • Con người chính là trung tâm của phát triển bền vững
 • Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, được kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa với phát triển xã hội, với khai thác hợp lý. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên theo nguyên tắc “mọi mặt”: Kinh tế, xã hội và môi trường đều cùng có lợi.
 • Bảo vệ và cải thiện môi trường được coi là một yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển. Phải biết áp dụng đồng bộ các công cụ pháp lý và kinh tế, kết hợp được với tuyên truyền vận động.
 • Phát triển bền vững phải đảm bảo đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế hệ tương lai.
 • Khoa học và công nghệ chính là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và bền vững đất nước.
 • Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, của các cấp chính quyền, cán bộ, ngành và địa phương, của cơ quan và doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mọi người dân.
 • Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường cùng với đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam gồm: 

 • Các chỉ tiêu tổng hợp như: GDP xanh, chỉ số phát triển con người và chỉ số bền vững môi trường.
 • Chỉ tiêu về kinh tế: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, năng suất lao động xã hội, mức giảm tiêu hao năng lượng để có thể sản xuất ra một đơn vị GDP, chỉ số giá tiêu dùng, cán cân vãng lai…
 • Chỉ tiêu về mặt xã hội: Tỷ lệ nghèo, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã được đào tạo, hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, tỷ số giới tính khi sinh…
 • Chỉ tiêu tài nguyên và môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ đất được bảo vệ, diện tích đất bị thoái hoá…

Trên đây là một số thông tin về nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam. Green Edu hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn. Đồng thời mong muốn mỗi người hãy chung tay cùng cộng đồng để thực hiện các nguyên tắc này vì một Việt Nam tươi đẹp hơn.

>> Tình hình phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam

>> 3 yếu tố để xây dựng và phát triển bền vững nông nghiệp

3 yếu tố để xây dựng và phát triển bền vững nông nghiệp

3 yếu tố để xây dựng và phát triển bền vững nông nghiệp

Phát triển bền vững nông nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo chính là sự đóng góp cụ thể trong công cuộc phát triển xã hội. Đảm bảo sự công bằng cũng như nâng cao cuộc sống của người nông dân, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp và nhóm xã hội.

Phát triển bền vững nông nghiệp là gì?

Phát triển bền vững nông nghiệp trước hết hiệu quả năng suất cây trồng, vật nuôi trên cùng một mảnh đất phải ổn định và có xu hướng ngày càng được nâng cao. Đồng thời, hiệu quả kinh tế phải được đẩy mạnh, nuôi sống được nhiều người cũng như mức thu nhập ngày càng được cải thiện mà không làm ảnh hưởng hay hủy hoại môi trường của tự nhiên và của cộng đồng.

3 yếu tố để xây dựng và phát triển bền vững nông nghiệp

Để có được một nền nông nghiệp phát triển bền vững, chúng ta cần phải đạt được một số điểm sau đây:

 • Tiến tới được sự hoà hợp của các chu trình sinh học tự nhiên đồng thời kiểm soát được chúng.
 • Bảo vệ và khôi phục độ phì của đất cùng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Tối ưu hóa công việc quản lý và sử dụng những nguồn tài nguyên của nông trại.
 • Giảm thiểu tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh được và nguồn đầu vào của sản xuất khi phải mua từ bên ngoài.
 • Đảm bảo tính đầy đủ và nguồn thu nhập đáng tin cậy của nông trại.
 • Khuyến khích được sự phát triển của gia đình và cộng đồng nông dân.
 • Giảm thiểu được những tác động xấu đến sức khoẻ con người, đảm bảo sự an toàn, chất lượng nước và môi trường.

3 yếu tố để xây dựng và phát triển bền vững nông nghiệp

Để giải quyết nguồn cơ của vấn đề tiêu thụ nông sản hiện nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, cần phải tổ chức lại sản xuất và hướng đến  xây dựng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Nếu muốn vậy lại cần phải có 3 yếu tố:

 • Một là, phải tổ chức lại được sản xuất. Thực trạng hiện nay đang là một nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, tự phát thì không cách nào khác để phát triển là kinh tế tập thể phải được liên kết các đầu mối, thông qua hợp tác xã. Tất cả thông tin truyền thông, định hướng, phổ biến chính sách… phải phổ biến trực tiếp hơn. Đây còn là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cũng là trách nhiệm của địa phương.
 • Hai là, phải tổ chức lại ngành hàng, bởi mỗi ngành hàng không chỉ có ở một địa phương. Phải đưa hàng hóa vào một quỹ đạo thông qua các hiệp hội ngành hàng và hiệp hội doanh nghiệp. Đồng thời, hình thành những liên minh để cùng đề ra những khuyến nghị cũng như định hướng chiến lược chứ không thể là tư duy mùa vụ.
 • Và ba là, giá cả vật tư đầu vào và kéo giá đầu ra phải được điều chỉnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương cũng đã có rất nhiều phiên làm việc để có thể cân bằng được nguồn nguyên vật liệu chính cho nông nghiệp. Tuy nhiên, thị trường thế giới cũng có độ trễ nhất định và không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Trong thời gian gần đây, rất nhiều người nông dân ở Gia Lai, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long… thay vì dùng phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu thì đã cải tiến dùng phân hữu cơ. Đây được coi là giải pháp trước mắt nhưng cũng là định hướng lâu dài để chúng ta bớt lệ thuộc và chuyển từ nền nông nghiệp thâm dụng phân, thuốc hóa học sang nền nông nghiệp mới hữu cơ hóa và nền nông nghiệp sinh thái.

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp tại Việt Nam

Để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và quan trọng nhất là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, “Về nông nghiệp, nông thôn, nông dân”; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21-2-2013, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kết luận số 97-KL/TW, ngày 9-5-2014, của Bộ Chính trị, về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; đồng thời triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ quy trình phát triển kinh tế tập thể. 

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo định hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn được trên cơ sở tái cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm. Hoạt động này gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đảm bảo theo cơ chế thị trường cùng các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng. Phải chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng giá trị, lợi nhuận.

Để thực hiện thành công được những chủ trương và định hướng quan trọng đó, cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao và nỗ lực hết mình của các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành cùng với nông dân và các doanh nghiệp. Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cơ quan, bộ, ngành, bà con nông dân cùng các thành phần kinh tế khác trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ.

>> Khởi nghiệp nông nghiệp sạch: Nên hay không nên?

>> Những xu hướng khởi nghiệp xanh bảo vệ môi trường hàng đầu hiện nay 

Khởi nghiệp nông nghiệp sạch: Nên hay không nên?

Khởi nghiệp nông nghiệp sạch: Nên hay không nên?

Ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngành nông nghiệp tại Việt nam đang được nhận định là có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, cũng phải cần một chiến lược dài hạn khi khởi nghiệp nông nghiệp sạch để có thể cạnh tranh với quốc tế tốt hơn.

Khởi nghiệp nông nghiệp sạch – Một hành trình cần sự kiên trì dài hơi

Khởi nghiệp ở trong lĩnh vực nông nghiệp sạch chính là một cuộc hành trình gian nan của mỗi startup. Khác với khởi nghiệp đầu tư công nghiệp chế biến, khởi nghiệp về du lịch… hay các mô hình khởi nghiệp khác hiện nay, khởi nghiệp nông nghiệp sạch cần một nguồn lực sẵn sàng để theo đuổi nó. Và đặc biệt trong đó, tài chính và con người là hai yếu tố quan trọng bắt buộc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mặc dù, chúng ta có thể khởi nghiệp nông nghiệp với vốn ban đầu ít, nhỏ, tuy nhiên để có thể xây dựng một mô hình hoàn thiện và sở hữu khả năng thu lợi nhuận ổn định lâu dài, thì startup cần phải được đầu tư liên tục trong khoảng thời gian tối thiểu từ 3 đến 5 năm.

Vì nếu đã có ý tưởng nhưng lại không có hoặc thiếu sức bền thì khả năng mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch sẽ rất khó để duy trì và phát triển bền vững.

Khởi nghiệp nông nghiệp sạch: Nên hay không nên?
Khởi nghiệp nông nghiệp sạch có nhiều tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp khép kín để tối ưu chi phí 

Một số doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp nông nghiệp sạch hiện nay đang phải lưu tâm để đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Đây là điều kiện để tạo thế khép kín cho mô hình khởi nghiệp. Ví dụ cùng sở hữu một diện tích nông nghiệp để nuôi trồng và sản xuất, người ta cần phải biết kết hợp triển khai giữa việc trồng rau, nông sản sạch với việc chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc ngược lại.

Với việc áp dụng mô hình nông nghiệp kết hợp sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp và người chăn nuôi hoàn toàn chủ động cũng như đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi. Đồng thời đây còn là điều kiện để giúp tăng thêm năng suất và mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khởi nghiệp nông nghiệp sạch. 

Tận dụng lợi thế sẵn có để phát triển một nền nông nghiệp bền vững  

Tuy ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp sạch còn gặp khó khăn, gian nan và thử thách nhưng sẽ góp phần giúp cho bức tranh nông nghiệp của đất nước và doanh nghiệp khởi nghiệp có nhiều nét mới mẻ, trở nên tươi sáng hơn. Đồng thời, khẳng định sức mạnh của một đất nước có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới. Những mô hình khởi nghiệp xanh này còn là nền tảng để từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Một ví dụ điển hiện về khởi nghiệp nông nghiệp sạch đó chính là ý tưởng khởi nghiệp “Chăn nuôi và trồng trọt tổng hợp sinh học chất lượng cao” của hai thanh niên trẻ Pháp và Long tại chương trình “Tăng tốc khởi nghiệp iAngel”. Sáng kiến này đã đã lọt vào vòng Chung kết quốc gia với hơn 300 dự án khởi nghiệp. Khi nhận định về mô hình của mình, Pháp và Long có nhắc đến giải pháp bổ sung đạm cho vật nuôi bằng việc nuôi trùn quế để trộn vào thức ăn mỗi ngày. Đồng thời, hai bạn còn tìm hiểu và áp dụng các phương thức chữa bệnh bằng cây lá dược liệu cho vật nuôi bằng các loại thực vật an toàn và không gây hại cho môi trường và sinh vật như: tỏi, chanh, bồ kết, đinh lăng,… 

Khi bạn quyết định sẽ, đang và đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, những sản phẩm trước khi được cung cấp trên thị trường, doanh nghiệp cần tạo ra khung định giá tiêu chuẩn. Có nhiều ý kiến cho rằng mức giá của các sản phẩm nông nghiệp sạch sẽ cao hơn so với giá của mặt hàng nông nghiệp thông thường. Tuy nhiên cũng cần phải hiểu giá tiền cũng đi liền với chất lượng chứ không hề quá đắt đỏ. Những sản phẩm nông nghiệp sạch chính là minh chứng cho sự nỗ lực và kiên trì hoàn thiện mục tiêu khởi nghiệp nông nghiệp sạch đến từ các doanh nghiệp. Mặc dù ở hiện tại, lượng tiêu thụ chưa cao nhưng chắc chắn về lâu về dài trong tương lai sản phẩm sẽ luôn được đón nhận nhiệt tình.

Vậy khởi nghiệp nông nghiệp sạch: nên hay không nên?

Nếu bạn đang băn khoăn thì câu trả lời là vẫn là nên. Hiện nay, bên cạnh các lĩnh vực nổi trội như khoa học, công nghệ thì nông nghiệp cũng đang được rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ cực kì quan tâm khi muốn khởi nghiệp.

Việc khởi nghiệp bằng nghề nông là điều hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, bạn cần có chiến lược dài hạn để giải quyết các câu hỏi như: Nên bắt đầu từ đâu và nên chọn mảng nông nghiệp nào? Đầu tư chi phí bao nhiêu? Kế hoạch cụ thể ra sao? Cùng rất nhiều những điều liên quan khác.

Hiện nay nhiều tỉnh đã có trên 200 mô hình thanh niên làm kinh tế với trị giá từ 100 triệu đồng trở lên. Các mô hình chiếm ưu thế là nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, mô hình kinh doanh, dịch vụ. 

Các mô hình đang ở quy mô vừa và nhỏ với tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, cùng với lợi nhuận từ 50 – 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt đã có rất nhiều câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Mô hình này mang lại  tổng doanh thu, thu nhập bình quân thành viên đạt từ 3,5 triệu đồng/người/tháng… 

Hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính quê hương bằng nông nghiệp

Điều tích cực là các mô hình kinh tế của thanh niên đã phần nào giải quyết thất nghiệp, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.

Đồng thời, việc không ngừng học hỏi và khát khao phát triển quê hương đất nước bằng con đường nông nghiệp đang mở ra một vận hội mới cho đất nước. Để sản phẩm nông nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn chinh phục những thị trường lớn trên thế giới, việc quan trọng hàng đầu chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với tầm nhìn trở thành địa chỉ tin cậy về phát triển Nguồn vốn nhân lực vì sự phát triển bền vững. Xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắt xích phát triển rời rạc liên kết lại với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam.

>> Tìm hiểu thêm về Green Edu