TỔNG QUAN CÁC VỊ TRÍ CẦN THIẾT ĐỂ VẬN HÀNH MỘT TRANG TRẠI

Vì sao Việt Nam nên có mô hình trang trại? 40,4% lao động của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, thế nhưng nông nghiệp chỉ đóng góp 15% cho GDP của nước nhà. Tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, ngành nông nghiệp chỉ chiếm … Continue reading TỔNG QUAN CÁC VỊ TRÍ CẦN THIẾT ĐỂ VẬN HÀNH MỘT TRANG TRẠI