GREEN EDU LẦN ĐẦU TIÊN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

Đối tượng: - Mọi đối tượng có mong muốn nâng cao kỹ năng làm việc của bản thân. - Có tinh thần học hỏi và chủ động. - Thoải mái kết nối, chia sẻ với mọi người. - Tất cả mọi người có thể sắp xếp thời gian tham gia lớp tại Tp. Hồ Chí Minh. - Không giới hạn độ tuổi,...

LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG – NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG & GREEN TALK 11 (PHẦN 2)

Dù bạn là người sản xuất hay người tiêu dùng, chúng ta cần liên kết lại. [Green Talk 11] - “Làm nông cần đông mới sống” tổ chức tại Green Box Cafe - Đà Lạt và thôn Ma Đành - Tu Tra đã giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả, các nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng. Chương trình...

LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG – NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG & GREEN TALK 11 (PHẦN 1)

Dù bạn là người sản xuất hay người tiêu dùng, chúng ta cần liên kết lại. [Green Talk 11] - “Làm nông cần đông mới sống” tổ chức tại Green Box Cafe - Đà Lạt và thôn Ma Đành - Tu Tra đã giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả, các nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng. Chương trình...
Green Book

Green Book

Green Book là một kênh thông tin về kinh tế nông nghiệp hiệu quả và đáng tin cậy cho cộng đồng. Bước đầu, thông qua các ấn phẩm uy tín được chuyển ngữ, Green Book mong muốn giúp việc tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm thực tế ở các quốc gia khác trên thế giới dễ dàng hơn cho người Việt Nam.