GREEN EDU LẦN ĐẦU TIÊN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

Đối tượng: - Mọi đối tượng có mong muốn nâng cao kỹ năng làm việc của bản thân. - Có tinh thần học hỏi và chủ động. - Thoải mái kết nối, chia sẻ với mọi người. - Tất cả mọi người có thể sắp xếp thời gian tham gia lớp tại Tp. Hồ Chí Minh. - Không giới hạn độ tuổi,...

LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG – NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG & GREEN TALK 11 (PHẦN 2)

Dù bạn là người sản xuất hay người tiêu dùng, chúng ta cần liên kết lại. [Green Talk 11] - “Làm nông cần đông mới sống” tổ chức tại Green Box Cafe - Đà Lạt và thôn Ma Đành - Tu Tra đã giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả, các nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng. Chương trình...

LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG – NÔNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG & GREEN TALK 11 (PHẦN 1)

Dù bạn là người sản xuất hay người tiêu dùng, chúng ta cần liên kết lại. [Green Talk 11] - “Làm nông cần đông mới sống” tổ chức tại Green Box Cafe - Đà Lạt và thôn Ma Đành - Tu Tra đã giới thiệu các mô hình hợp tác hiệu quả, các nguồn lực hỗ trợ sẵn sàng. Chương trình...