GREEN EDU

tin tức từ green edu

GREEN EDU LẦN ĐẦU TIÊN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

GREEN EDU LẦN ĐẦU TIÊN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

Đối tượng: - Mọi đối tượng có mong muốn nâng cao kỹ năng làm việc của bản thân. - Có tinh thần học hỏi và chủ động. - Thoải mái kết nối, chia sẻ với mọi người. - Tất cả mọi người có thể sắp xếp thời gian tham gia lớp tại Tp. Hồ Chí Minh. - Không giới hạn độ tuổi,...

[Green Talk 11] – LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG

[Green Talk 11] – LÀM NÔNG CẦN ĐÔNG MỚI SỐNG

Chỉ có 0,87% diện tích đất được canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam vào năm 2018, trong khi có đến 50% người tiêu dùng thành thị đồng ý rằng chất lượng của nông sản hữu cơ xứng đáng với giá tiền.* Cùng với nhiều ưu đãi từ khí hậu và hệ sinh thái, tiềm...

[CGT] CHUỖI GIÁ TRỊ LÀ GÌ?

Chuỗi giá trị là một mô hình diễn tả các hoạt động gia tăng giá trị cho nguyên liệu đầu vào, để tạo thành sản phẩm đầu ra cho khách hàng. Mô hình chuỗi giá trị cơ bản Khái niệm “chuỗi giá trị” được phổ biến đầu tiên vào năm 1985 bởi Michael Porter, nhằm đưa ra một góc...