TIN CỘNG ĐỒNG

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG

Đại học Thanh Hoa sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Trung Quốc

Đại học Thanh Hoa sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Trung Quốc

Nông nghiệp rất cần đổi mới và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, các sáng kiến từ các trung tâm nghiên cứu hoặc trường đại học được tài trợ bởi nhà nước thường không thể đến được với đông đảo nông dân hoặc các người dùng cuối. Hầu hết các trường đại học thiếu cả chính...

CỤM RƯỢU VANG NAM PHI: LIÊN KẾT LÀ SỨC MẠNH

CỤM RƯỢU VANG NAM PHI: LIÊN KẾT LÀ SỨC MẠNH

Đó là một buổi sáng tháng 7 năm 1992, và bạn đang ở thị trấn Stellenbosch, Nam Phi. Mặt trời đổ bóng trên những hàng nho Chenin Blanc và Colombard. Còn 2 năm nữa người da màu mới được tham gia bầu cử lần đầu tiên ở Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc apartheid vẫn hằn...

NHỮNG THÀNH PHỐ NHIỀU CÂY XANH NHẤT THẾ GIỚI

NHỮNG THÀNH PHỐ NHIỀU CÂY XANH NHẤT THẾ GIỚI

Phòng thí nghiệm Senseable City của đại học MIT đã tạo ra một “bản đồ cây” Treepedia - một trang web sử dụng dữ liệu từ Google Street View để cho người xem thấy lượng cây xanh ở các thành phố khác nhau trên thế giới. Các dữ liệu này được sử dụng để đo lường “Chỉ số...