Tin tức

Offline Event

Khởi nghiệp xanh là gì? Tiềm năng phát triển của khởi nghiệp xanh tại Việt Nam
Green Talk

Là  một  doanh  nghiệp  xã  hội  với  sứ  mệnh  cải  thiện  hệ ...

Xem thêm >

tin tức

Chuyện làm nghề Business Analyst sẽ mang màu sắc gì? Là sắc hồng của niềm vui hay màu xám đen của những ngày tháng cuồng quay réo gọi tên BA khởi tạo những dự án mới?