V.C.A.P

V.C.A.P

VCAP – Value Chain Associate Program là chương trình Phát triển Cộng sự Chuỗi giá trị. Đến với VCAP, bạn sẽ trở thành những chiến binh được trang bị đầy đủ các kĩ năng để tham gia vào cuộc chơi, với sứ mệnh giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân theo định hướng chuỗi giá trị và thị trường. Các cộng sự sẽ được tham gia làm việc cùng với địa phương, tìm hiểu những vấn đề nan giải của họ, từ đó thúc đẩy nguồn cảm hứng để giúp họ đưa ra quyết định thay đổi.

Green Job

Green Job

Trang tin tuyển dụng việc làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển xanh. Thu hút nhân tài đến với nông nghiệp mới

Green Transform

Green Transform

một dự án đào tạo đến từ Green Edu mang đến những khóa học kết nối thân tâm, tỉnh thức để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.