Green University

Green University

Nền tảng đào tạo cho nông dân/các bạn trẻ/cán bộ về nông nghiệp thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tỉnh – trở thành đối tác chiến lược mặt đào tạo nông nghiệp hướng xanh, khởi nghiệp xanh.

Green Job

Green Job

Trang tin tuyển dụng việc làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển xanh. Thu hút nhân tài đến với nông nghiệp mới