KHÓA ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG GREEN EDU TPHCM

Giới thiệu Chương trình đào tạo doanh nghiệp từ Green Edu

Hệ thống đánh giá năng lực vả quản trị hiệu suất có tác động trực tiếp và quan trọng lên mọi hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp: từ quá trình hoạch định chiến lược nhân lực cho đến các hoạt động tuyển dụng – đào tạo và sử dụng đội ngũ nhân lực hiệu quả; Quản trị tài năng và qui hoạch lộ trình phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

Việc xây dựng được một hệ thống đánh giá năng lực và quản trị hiệu suất phù hợp, đúng đắn giúp doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả tài nguyên nhân lực; Nâng cao thương hiệu tuyển dụng; Đưa tổ chức đến gần hơn với mục tiêu phát triển bền vững, hướng về Con Người toàn diện.

Mục tiêu Khóa đào tạo doanh nghiệp TPHCM

Hệ thống, tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản trị hiệu suất và đánh giá năng lực trong tổ chức

Tối ưu thời gian trị sự của đội ngũ lãnh đạo và quản lý các cấp

Nâng cao kỹ năng của các thành viên trong việc quản trị hiệu suất hoạt động, quản lý công việc và đánh giá năng lực đội ngũ

•Quản trị động lực làm việc của toàn bộ đội ngũ: Giữ chân người giỏi, công nhận người tạo ra hiệu suất cao, có giải pháp cải thiện cùng hỗ trợ phù hợp với nhân viên có hiệu suất hạn chế

Giảm khiếu nại, bức xúc mâu thuẫn liên quan đến việc đánh giá không rõ ràng

Phương pháp & Đối Tượng

Phương pháp

TEAMWORK
BRAINSTORMING
CASE STUDY
STORYTELLING
VIDEO CLIPS
PRESENTATION
PRACTICAL PRACTICE

Đối tượng

CẤP QUẢN LÍ & CHUYÊN VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

Nội dung Đào tạo

Phần 1:

Vai trò của đánh giá năng lực và quản trị hiệu suất trong mục tiêu phát triển bền vững của Doanh nghiệp:

•Các khó khăn, thách thức then chốt trong quá trình quản lý và lãnh đạo đánh giá năng lực và hiệu suất hoạt động của cá nhân và đội nhóm

•Kỹ năng nền tảng người học cần có để tham gia vào hoạt động quản lý và đánh giá năng lực, OKRs và KPIs một cách hiệu quả

•Các yếu tố quan trọng để áp dụng và vận hành thành công hệ thống đánh giá năng lực, OKRs và KPIs

Phần 2

Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và quản trị hiệu suất

•Hiểu ĐÚNG về hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống chỉ tiêu OKRs và chỉ số KPIs

•Phương pháp xây dựng khung năng lực, từ điển năng lực và tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc

•Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ tiêu OKRs và chỉ số KPIs

Phần 3

Thực hành và hoàn thiện kỹ năng đánh giá năng lực và đánh giá hiệu suất, kết quản công việc của nhân viên và đội nhóm

•Hiểu rõ mối quan hệ giữa các hệ thống/hoạt động đánh giá năng lực với OKRs và KPIs…

•Phương pháp phỏng vấn đánh giá năng lực

•Huấn luyện phân tích đánh giá năng lực, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực cho từng đơn vị (khối/phòng/ban) và từng vị trí công việc •Kỹ năng đánh giá kết quả công việc và hiệu suất hoạt động

Phần 4

Phương án triển khai & vận hành thực tiễn

•Lộ trình triển khai

•Những điểm quan trọng trong quá trình đào tạo đội ngũ quản lý các cấp về kỹ năng đánh giá năng lực

THÔNG TIN CHUYÊN GIA

MS. HỒNG PHẠM Cố vấn cao cấp/ Chuyên gia tư vấn

Giảng viên Phạm Thị Hồng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự & phát triển nhân tài với nhiều vai trò: Là cố vấn cao cấp, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị nhân sự và tái cấu trúc quản trị vận hành doanh nghiệp, giảng viên của những đơn vị đào tạo, tư vấn chất lượng; Giám đốc Khối Nhân sự và phát triển nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp…

Giảng viên Phạm Thị Hồng là người có kinh nghiệm “thực chiến”, trải nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực ngành nghề: FMCG, phát triển BĐS và xây dựng, kết cấu thép và SX công nghiệp .v.v

Tổ chức đồng hành tiêu biểu: Trường Đại học Kinh tế TPHCM (Khoa Quản trị nhân lực); Các tập đoàn HD Mon Holdings, Nguyen Kim Holdings, GHN JSC, Galaxy Studio JSC, NetViet, Hung Hau Holdings, Kết cấu thép Đại Dũng, Thép Vina Kyoei, Weldcom, Võ Đắc (VDC), Tổng Công ty Bến Thành, Bao bì nhựa Phong Phú, Tân Thành Holdings, …

Liên hệ tư vấn về Khoá Đào Tạo