TÌNH NGUYỆN XANH

CHO CUỘC SỐNG XANH

Chào bạn,
Green Edu rất vui vì có được sự tham gia của bạn trong các dự án sắp tới của tụi mình.
Để hiểu hơn về bạn và sắp xếp dự án phù hợp, mời bạn giúp Green Edu điền các thông tin cơ bản dưới đây.
Thông tin sẽ được cập nhật và mail xác nhận sẽ gửi tới bạn trong vòng một tuần sau khi hoàn tất đơn đăng ký nhé.

Xem chi tiết về công việc của Tình nguyện viên tại đây: https://docs.google.com/document/d/1PkQa0uAH6HlE7qMkIOPOOZlChrVcJJfuzds9rhchuZQ/edit?usp=sharing