TÌNH NGUYỆN XANH
CHO CUỘC SỐNG XANH

Cùng Green Edu hướng đến sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân
lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường với ước mơ thay đổi
trực tiếp cuộc sống của 6 triệu nông dân Việt Nam trong 10 năm tới.

Trở thành tình nguyện viên

Không nhất thiết phải có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, bạn hoàn toàn có thể tham gia vào mạng lưới tình nguyện viên của Green Edu – nơi mỗi người trẻ chúng tôi chọn cho mình một cách tiếp cận và cống hiến riêng biệt vì một màu xanh Việt Nam

 Dự án xanh

Hoạt động của chúng tôi hướng tới sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường với ước mơ thay đổi trực tiếp cuộc sống của 6 triệu nông dân Việt Nam trong 10 năm tới.