Tối ngày 28.04.2021 tại Dế Mèn Hub, Green Edu đã tổ chức hoạt động Green Learn 01 - Lập kế hoạch phát triển bản thân (IDP), với sự tham gia của 15 anh chị đến từ nhiều lĩnh vực ngành nghề và độ tuổi. Green Learn là dự án đào tạo cộng đồng về kỹ năng làm việc cho nhân...