GREEN TALK 09: “CHÚNG TÔI KHÔNG TUYỂN THỦ KHOA”

Đây là chia sẻ của TS. Trần Tấn Việt – khách mời Green Talk 09 cho câu hỏi: Nhà tuyển dụng cần gì ở nhân lực trong ngành nông nghiệp? Green Talk 09: “Nông nghiệp cần – Người trẻ, bạn ở đâu?” do Green Edu tổ chức sáng 12/11/2020 tại Đại học HUTECH TP.HCM. Người … Continue reading GREEN TALK 09: “CHÚNG TÔI KHÔNG TUYỂN THỦ KHOA”