GREEN TALK 07: TƯ DUY THIẾT KẾ TRANG TRẠI

Bạn muốn xây dựng một trang trại nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Nên trồng cây gì để phát huy ưu thế của vùng? Làm sao để từng bước xây dựng cơ sở vật chất trang trại uyển chuyển theo ngân sách? Workshop Green Talk 07: TƯ DUY THIẾT KẾ TRANG TRẠI, diễn … Continue reading GREEN TALK 07: TƯ DUY THIẾT KẾ TRANG TRẠI