[Green Book] Những chiến lược sáng tạo về quản lý rủi ro trong tài chính nông nghiệp và nông thôn

Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi toàn cầu ngày càng tăng. Nếu ví tiền là máu, thì nông nghiệp chính là lá phổi đã bị tắc mạch trầm trọng trong một thời gian dài, chính bởi những rào cản đầu tư. Các rào cản này, dù là khoảng cách … Continue reading [Green Book] Những chiến lược sáng tạo về quản lý rủi ro trong tài chính nông nghiệp và nông thôn