About

Green Edu’s Staff

Green Edu gathers young Vietnamese people from all over the world, with a vision and orientation associated with the mission of developing the country and Vietnamese people.

Accompanying these young Vietnamese people are professors, doctors, entrepreneurs, and advisors who share the same desire with Green Edu to find and support young talents to contribute to the development of Vietnam towards sustainable green development.

Operation Group

My Phan

Master in International Marketing and Management. Has more than 8 years of experience in marketing and clients, including more than 4 years in education in Australia.

quan niệm sống

Everything happens for a reason. If it’s good, it’s great!, if it’s not it’s a lesson.

Kỳ Trương

Master of Business Administration connects UEH and Western Sydney University. Has more than 8 years of experience in marketing and communication.

quan niệm sống

If you can’t fly then run. If you can’t run then walk. If you can’t walk then crawl. But whatever you do you have to keep moving forward

Khoa Lê

Bachelor of communication design (communication design) graduated from Swinburne University with excellent GPA (3.7/4). Having more than 10 years of experience in the field of design, branding, and creativity.

quan niệm sống

Imagination, life is my creation

Hồng Phạm

Cử nhân Luật. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân lực, quản trị hiệu suất hoạt động và vận hành Doanh nghiệp.

quan niệm sống

A simple life is a beautiful life

Uyên Mạc

Thạc sĩ tài chính UEH. Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến truyền thông mạng xã hội, đánh giá hiệu quả website, SEO…

quan niệm sống

You only live once, but if you do it right, once is enough

Advisory Board

Dr Huyền Trần

Ph.D. in Education – Doctor of Education. Dr. Huyen Tran completed a Ph.D. in education at the University of Melbourne. With 2 studies on languages, namely “Speak Vietnamese like a Vietnamese – Speak Vietnamese like a Vietnamese” published by Hanoi University, and A Study on the treatment of binomials in bilingual dictionaries – Journal of Science and Technology, No 18, 2013.

Thuỷ Phạm

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Thạc sĩ Chính sách và Thực tiễn Phát triển, Viện đào tạo Cao học về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Thụy sĩ (IHEID). Có gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ms. Liên Trần

 An international financial advisor with nearly 10 years of experience in multidisciplinary finance in Vietnam and Canada.

Hoàng Nguyễn

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Tây Sydney (WSU). Founder của Ktdigital.vn chuyên cung cấp giải pháp digital marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Digital Marketing Trainer tại Học viện quản lý PACE.