training program

Be the Boss of Yourself

Green Edu's philosophy of learning

Green Edu believes

When you want to learn, you will actively learn without a teacher by name, you will find a community to learn the things you are interested in.

Green Edu provides

To be an active learner, you need to know the study methods, Green Edu will show them to you.

Green Edu accompanies

Learning is a process that requires perseverance, persistence and companionship, Green Edu will always be with you.

Why should you do the course?

Almost 8/10

People appointed as a manager without training in management skills

69%

Managers feel unprepared for such a change in the workplace

38%

Employers find lacking of leadership & management skills their biggest challenge

Target

Be the Boss of Yourself Learning Program provides learners with basic knowledge of management to shape a management style that is suitable for their own strengths.

 • Help learners discover themselves, shape their working style through their own personal development plans.
 • Equip learners with a set of skills to manage the relationships with employees, with the entire department, with peers, and superiors.
 • Help students be confident and proactive in being the boss of themselves.
 • Connect learners with the community of Proactive Managers – Proactive Manager Club.

Subjects and Conditions of Participation

Subject:

 • Have been managing a Startup company for less than 5 years
 • Have worked as a manager for at least 6 months
 • Want to become an active manager and connect with the community of active managers

Condition:

 • Send CV and pass the interview round
 • Commit to attend at least 80% of the learning sessions
 • Commit to read & share 1 book or movie experience during 2 months of study
 • Commit to doing 100% of the exercises of each subject

Added value of the Program

Community

Group Facebook lớp học

Follow-up

Điều phối viên theo sát toàn chương trình

Kiến thức

Danh sách các cuốn sách, phim, khoá học online

Cố vấn

Tham vấn các tình huống khẩn cấp

Tổng quan chương trình học tập "Chủ động làm Sếp"

1. Tư duy quản lý

2. Lập kế hoạch phát triển cá nhân
3. Học cách học
4. Quản trị cảm xúc
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Quản lý thời gian
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
5. Lãnh đạo theo tình huống
 • Tuyển dụng
6. Giao việc
7. Huấn luyện và kèm cặp
8. Tạo động lực
9. Đánh giá & phản hồi
10. Xây dựng đội ngũ dựa trên khung năng lực
11. Dẫn dắt đội ngũ
 • Gắn kết đội ngũ
12. Hợp tác liên bộ phận
13. Quản lý cấp trên
 • Quản lý xung đột
 • Planning, Organizing, Controlling/OKR
 • Improve Team Effective
 • Performance Management
 • Reporting Ho-Ren-So
 • Meeting Skill
 • Project Management
 • Bộ năng lực chuyên ngành

Đồng hành sau chương trình

IDP

Một buổi cafe 1-1 hướng dẫn IDP cá nhân

Check-in

3 tháng/lần trong năm

Offline topics

CLB Nhà quản lý chủ động 1 lần/tháng offline theo chủ đề

Gợi ý

Gợi ý phương pháp xây dựng văn hoá học tập cho đội ngũ

Giới thiệu

Giới thiệu các nguồn tài nguyên và chương trình phát triển năng lực

1 + 4 =

Cùng nhau học tập vì sự phát triển bền vững