Nhận Chứng Chỉ Cert IV In Entrepreneurship And New Business (AQF) từ Úc

Khóa đào tạo Green Skill Up trang bị cho người học các kiến thức nền tảng bài bản về kinh doanh và khởi nghiệp. Người học nhận chứng chỉ Cert IV và có được các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến ngành nghề được đào tạo từ mạng lưới cố vấn của chương trình. 

Nhận Tư Vấn về Chứng Chỉ Cert IV In Entrepreneurship And New Business (AQF) Từ Úc bằng cách để lại thông tin:

Tại sao

Nên Tham Gia
Khóa Skill-Up Cùng Green Edu
– The Learning Professional?

Về Green Edu

Một tổ chức trẻ ra đời từ 2018 với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng nhất là cộng đồng nông nghiệp Việt Nam. Năm 2022, Green Edu tiếp tục mở rộng mục tiêu đến phát triển con người hướng đến phát triển bền vững dựa trên 5 giá trị cốt lõi: yêu thương, phụng sự, chính trực, sáng tạo và bền vững.

Về The Learning Professionals (TLP)

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp (VET), TLP cung cấp đào tạo cho nhân viên của các công ty tại nơi làm việc, cho phép những người tham gia của họ trong khi đào tạo “đưa họ từ điều chưa biết đến điều đã biết”, để đáp ứng những nhu cầu ở nơi làm việc trong tương lai.

Các khóa học của TLP được đăng ký trên Sổ đăng ký các tổ chức và khóa học dành cho sinh viên nước ngoài của Khối thịnh vượng chung (CRICOS), cho phép sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ.

RTO Number 20665 CRICOS 03902D
| 32 Homestead Drive, St Albans Park Vic 3219
| Phone: 1300 043045

the-learning-professional-logo

Trải nghiệm giáo dục Úc

Được Xây Dựng Riêng Cho Bạn

Bằng cấp quốc tế - Úc

  • Chương trình đào tạo quốc tế, trang bị cho người tham gia các bài học nền tảng về kinh doanh và khởi nghiệp. Người học khi tham gia chứng chỉ Cert IV sẽ được đào tạo xây dựng các kĩ năng thực tiễn vào ngành nghề được dạy, từ đó hiểu và áp dụng chuyên môn, bài bản hơn.
  • Các khóa được đào tạo để lấy Cert IV được phát triển cho những cá nhân đang có ý định nâng cao kỹ năng hiện có của họ.

Mạng lưới cố vấn

  • Phương pháp nổi bật của chương trình này là tạo ra các hội thảo cố vấn song song với các bài học lý thuyết. Những người tham gia hiện đang tham gia vào việc học của họ hơn bao giờ hết. Các cố vấn giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn học viên các tình huống thực tế đang diễn ra trong thế giới thực.

Chương trình mở rộng

  • Các chương trình ngoại khóa nhằm hỗ trợ phát triển tâm trí (well-being) cũng được lồng ghép vào chương trình để đảm bảo học viên phát huy hết tiềm năng và phát triển tốt nhất về mọi khía cạnh.
  • Các chương trình ngoại khóa là tùy chọn nhưng được khuyến khích tham gia.