Thông tin Khoá đào tạo

Green
Skill-up

(BSB40320 Certificate IV in Entrepreneurship and New Business)

We don’t just skill-up. We skill – up sustainably

Yêu cầu tư vấn về chương trình

  Trải nghiệm giáo dục Úc

  Được Xây Dựng Riêng Cho Bạn

  Bằng cấp quốc tế - Úc

  • Chương trình đào tạo quốc tế, trang bị cho người tham gia các bài học nền tảng về kinh doanh và khởi nghiệp. Người học khi tham gia chứng chỉ Cert IV sẽ được đào tạo xây dựng các kĩ năng thực tiễn vào ngành nghề được dạy, từ đó hiểu và áp dụng chuyên môn, bài bản hơn.
  • Các khóa được đào tạo để lấy Cert IV được phát triển cho những cá nhân đang có ý định nâng cao kỹ năng hiện có của họ.

  Mạng lưới cố vấn

  • Phương pháp nổi bật của chương trình này là tạo ra các hội thảo cố vấn song song với các bài học lý thuyết. Những người tham gia hiện đang tham gia vào việc học của họ hơn bao giờ hết. Các cố vấn giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn học viên các tình huống thực tế đang diễn ra trong thế giới thực.

  Chương trình mở rộng

  • Các chương trình ngoại khóa nhằm hỗ trợ phát triển tâm trí (well-being) cũng được lồng ghép vào chương trình để đảm bảo học viên phát huy hết tiềm năng và phát triển tốt nhất về mọi khía cạnh.
  • Các chương trình ngoại khóa là tùy chọn nhưng được khuyến khích tham gia.

  Thông tin

  Chương Trình Đào Tạo

  2 tuần định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh, tư vấn và giới thiệu

  11 tuần cố vấn 1-1 với cố vấn người Úc (trực tuyến)

  6 tuần ngoại khoá với nhiều chủ đề khác nhau để học viên lựa chọn. Các hoạt động này sẽ diễn ra tại cơ sở của Green Edu

  14 tuần đào tạo lý thuyết với giảng viên người Úc (trực tuyến)

  Trong 30 tuần đào tạo, học viên có thể đặt lịch nhóm với các cố vấn người Việt Nam

  Thuyết trình dự án và tổng kết

  2 tuần định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh, tư vấn và giới thiệu

  14 tuần đào tạo lý thuyết với giảng viên người Úc (trực tuyến)

  11 tuần cố vấn 1-1 với cố vấn người Úc (trực tuyến)

  Trong 30 tuần học, học viên có thể đặt lịch nhóm với các cố vấn người Việt Nam

  6 tuần ngoại khoá với nhiều chủ đề khác nhau để học viên lựa chọn. Các hoạt động này sẽ diễn ra tại cơ sở của Green Edu

  Thuyết trình dự án và tổng kết

  Tại sao

  Nên Tham Gia
  Khóa Skill-Up Cùng Green Edu
  – The Learning Professional?

  Về Green Edu

  Một tổ chức trẻ ra đời từ 2018 với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng nhất là cộng đồng nông nghiệp Việt Nam. Năm 2022, Green Edu tiếp tục mở rộng mục tiêu đến phát triển con người hướng đến phát triển bền vững dựa trên 5 giá trị cốt lõi: yêu thương, phụng sự, chính trực, sáng tạo và bền vững.

  Về The Learning Professionals (TLP)

  Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp (VET), TLP cung cấp đào tạo cho nhân viên của các công ty tại nơi làm việc, cho phép những người tham gia của họ trong khi đào tạo “đưa họ từ điều chưa biết đến điều đã biết”, để đáp ứng những nhu cầu ở nơi làm việc trong tương lai.

  Các khóa học của TLP được đăng ký trên Sổ đăng ký các tổ chức và khóa học dành cho sinh viên nước ngoài của Khối thịnh vượng chung (CRICOS), cho phép sinh viên quốc tế đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ.

  RTO Number 20665 CRICOS 03902D
  | 32 Homestead Drive, St Albans Park Vic 3219
  | Phone: 1300 043045

  the-learning-professional-logo

  5 lý do tham gia chương trình

  Green Skill-Up

  Linh hoạt

  Kế hoạch đào tạo của chương trình sẽ được thiết kế riêng và điều chỉnh dựa trên nhu cầu của người tham gia

  Kinh nghiệm thực tế

  Kinh nghiệm thực tế sẽ được chia sẻ trong suốt chương trình

  Cơ hội đa dạng

  Nhiều cơ hội phát triển kinh nghiệm và kết nối

  Cơ hội việc làm

  Cơ hội tuyển dụng dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của chương trình

  Vì cộng đồng

  1% lợi nhuận của chương trình sẽ được dùng để hỗ trợ tạo ra các hoạt động có giá trị cho cộng đồng Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn

  Những Điều Đạt Được

  Sau Khi Hoàn Tất Khoá Đào tạo

  Nhận chứng chỉ Cert IV in Entrepreneurship and new business (AQF) 

  Hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và có thể xác định con đường sự nghiệp và con đường phát triển cá nhân tốt nhất

  Trang bị các kỹ năng liên quan để nhanh chóng nâng cao hiệu suất cá nhân trong công việc hoặc sử dụng các kỹ năng mới để tạo ra doanh nghiệp khởi nghiệp riêng

  Thay đổi tư duy từ phát triển ngắn hạn sang phát triển bền vững
  Cơ hội được tuyển dụng làm thực tập sinh hoặc làm chính thức cho các công ty đối tác của Green Edu

  Yêu cầu tư vấn về chương trình

   Liên hệ tư vấn về Khoá Đào Tạo