Các chương trình

Đào Tạo Quốc Tế

(BSB40320 Certificate IV in Entrepreneurship and New Business)

Chương trình 35 tuần (bao gồm các kỳ nghỉ lễ) đào tạo nền tảng về kinh doanh và khởi nghiệp, đồng thời xây dựng các kĩ năng mềm thực tiễn nhằm đáp ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội.

Đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm, các tình huống thực tế đang diễn ra trong và ngoài Việt Nam.

Chương trình đào tạo các bạn các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm.
Hiểu về ngành BA và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Lộ trình học được thiết kế đơn giản, linh hoạt.
Cơ hội trao đổi, mở rộng network của mình với các mentor và mentee trên khắp thế giới.

Đối tác của chúng tôi

the-learning-professional-logo
Logo Nong Lam
Logo Lam Nghiep
Logo Hutech
Logo quy khoi nghiep xanh
Logo VKTNNHC
Logo VKTX
Logo PGS
Logo Seed to table vietnam
Logo Thanh Doan
Logo Seed planter
Logo Biona
Logo Bac Tom