Về chúng tôi

Về Green Edu

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường.

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắc xích phát triển rời rạc liên kết lại với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam

Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam 

Ngành Nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông dân nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chất lượng nguồn nhân lực thấp…

“Chúng ta phải bắt đầu từ những người nông dân, lấy nông dân làm trung tâm xuyên suốt trong toàn bộ nỗ lực. Nông dân muốn phát triển bền vững thì việc tham gia vào chuỗi giá trị sẽ đem lại cơ hội cạnh tranh cao hơn”

Một trong những mục tiêu phát triển bền vững thế giới đó chính là phát triển an ninh lương thực khi dân số toàn cầu tăng lên. Diễn đàn kinh tế thế giới về tầm nhìn mới của Nông nghiệp đã tạo điều kiện cho các đối tác trên toàn thế giới về cung cấp an ninh lương thực, bền vững môi trường và nâng cao cơ hội kinh tế thông qua nông nghiệp

Chuỗi giá trị nông nghiệp

Hiểu một cách đơn giản, chuỗi giá trị đại diện cho một nhóm các hoạt động liên kết với nhau nhằm chuyển hóa nguyên liệu thô sơ thành sản phẩm hàng hóa, đồng thời giúp tạo thêm giá trị cho sản phẩm. Chuỗi giá trị thường bao gồm các nhân tố con người và hoạt động giúp cải tiến sản phẩm thông qua kết nối các nhà sản xuất hàng hóa với các nhà chế biến và thị trường. Các hoạt động chuyển hóa có thể là sản xuất, marketing hay giao nhận hàng hóa hóa hoặc dịch vụ đến tay người tiêu thụ cuối cùng.

Xem thêm về Chuỗi Giá trị Nông nghiệp tại đây

Đội ngũ của chúng tôi 

Cùng chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi”, đội ngũ nhân viên và cộng sự của Green Edu xây dựng và hướng tới một mục tiêu chung: giải quyết các vấn đề của Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người

HUỲNH HẠNH PHÚC

HUỲNH HẠNH PHÚC

Giám đốc điều hành
BÙI THỊ MỸ YẾN

BÙI THỊ MỸ YẾN

Quản Lý Vận Hành
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

Quản lý đào tạo
NGUYỄN VĂN HƯNG

NGUYỄN VĂN HƯNG

Quản lý công nghệ thông tin
LƯ TRỌNG HIẾU

LƯ TRỌNG HIẾU

Quản Lý Truyền Thông
TÔ THỊ LINH TÂM

TÔ THỊ LINH TÂM

Chuyên viên Truyền thông
PHẠM QUỐC THÁI

PHẠM QUỐC THÁI

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HUỲNH THỊ BÉ THƯ

HUỲNH THỊ BÉ THƯ

KẾ TOÁN VIÊN
NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH

NGUYỄN THỊ KIM HUỲNH

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ
LƯƠNG HẢI ANH

LƯƠNG HẢI ANH

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ
NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN

NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN

Điều phối viên Dế Mèn Hub
NGUYỄN LƯƠNG GIANG

NGUYỄN LƯƠNG GIANG

Chuyên viên IT
TRƯƠNG HOÀI BẢO

TRƯƠNG HOÀI BẢO

Chuyên Viên Lập Trình
TRẦN NGỌC DUNG

TRẦN NGỌC DUNG

Cộng sự chuỗi giá trị
TRẦN PHƯỚC BÌNH

TRẦN PHƯỚC BÌNH

Cộng sự chuỗi giá trị
NGUYỄN THANH HUYỀN

NGUYỄN THANH HUYỀN

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
VÕ ĐOÀN ANH THƯ

VÕ ĐOÀN ANH THƯ

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
NGUYỄN HOÀNG MINH  KHANG

NGUYỄN HOÀNG MINH KHANG

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
NGUYỄN TUẤN HIỆP

NGUYỄN TUẤN HIỆP

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
TRẦN GIA ÂN

TRẦN GIA ÂN

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
TRƯƠNG THỊ MAI KHANH

TRƯƠNG THỊ MAI KHANH

Cộng Sự Chuỗi Giá Trị
TRẦN THANH LÂM

TRẦN THANH LÂM

Nhân viên vận hành
LÊ QUỐC THỊNH

LÊ QUỐC THỊNH

Thực Tập Sinh Truyền Thông
LÊ THANH TÚ

LÊ THANH TÚ

Thực Tập Sinh Truyền Thông
NGUYỄN NGỌC TIẾN

NGUYỄN NGỌC TIẾN

Quản lý chiến lược và sáng tạo

Đối tác của chúng tôi