[TUYỂN DỤNG] Green Edu mở tuyển dụng nhiều vị trí

[TUYỂN DỤNG] Green Edu mở tuyển dụng nhiều vị trí

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường.

Cùng chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi” với đội ngũ nhân viên và cộng sự xây dựng và hướng tới một mục tiêu chung: giải quyết các vấn đề của Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người. Hiện tại, Green Edu đang tìm kiếm các ứng viên cho nhiều vị trí, cụ thể như sau:

Trợ lí: http://bit.ly/AssistantGE

Cộng sự Chuỗi giá trị: http://bit.ly/GEVCA

Nhân viên tuyển dụng: http://bit.ly/GERecruiter

Site Admin: http://bit.ly/GEAdmin

Well-being Manager: http://bit.ly/WBManager

Grant-researcher: http://bit.ly/GEReasearcher

Tình nguyện viên VCA tại Trà Vinh: http://bit.ly/TNVVCA

IT Senior: http://bit.ly/ITSenior

IT Entry: http://bit.ly/ITEntry

Multimedia Designer: http://bit.ly/GEDesigner

Các ứng viên cho các vị trí trên sẽ được làm việc tại văn phòng chính số R4-08 Khu phố Hưng Gia 1, quận 7, HCM. Riêng vị trí TNV VCA sẽ làm việc trực tiếp tại Trà Vinh.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Để ứng tuyển, vui lòng gửi email với tiêu đề “[GREENEDU]_[Vị trí]_Họ và tên” đến people@greendu.vn với CV và Thư ứng tuyển.
DEADLINE: 31/07/2019
Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức.

Successful applicants will be invited to the next round on a rolling basis.
Due to the high number of applicants, we can only answer to successful candidates.
Thank you for your understanding.