Uncategorized @vi

SIÊU TẬP TRUNG – BOOK SHARING @DẾ MÈN HUB

SIÊU TẬP TRUNG – BOOK SHARING @DẾ MÈN HUB

Bạn có biết, chúng ta chỉ có thể tập trung làm việc khoảng 40 giây trước màn hình máy tính trước khi bị phân tán tư tưởng? Và phải mất 22 phút thì não mới có thể tập trung trở lại? Trong buổi Book Sharing ngày 25/12 tại văn phòng 15 Tú Xương, chị Hồng Nhung đến từ...

ÂM NHẠC CẢM HÓA CỘNG ĐỒNG – MUSIC SHARING @Dế Mèn Hub

ÂM NHẠC CẢM HÓA CỘNG ĐỒNG – MUSIC SHARING @Dế Mèn Hub

Các loại hình âm nhạc Trong nhiều thể loại âm nhạc như dân ca (folk), blues hay jazz, tiếng hát không chỉ là tiếng lòng của người nghệ sĩ, mà còn là của cả cộng đồng mà người nghệ sĩ đó thuộc về. Đơn cử như blues - loại hình âm nhạc xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. Sau...

CANH TÁC HỮU CƠ SONG HÀNH CÙNG CÔNG NGHỆ

CANH TÁC HỮU CƠ SONG HÀNH CÙNG CÔNG NGHỆ

Với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nông nghiệp hữu cơ sẽ tiếp nhận những thay đổi đó như thế nào? Liệu canh tác hữu cơ có thể song hành cùng công nghệ? Canh tác hữu cơ cố gắng hài hòa với thiên nhiên nhất...

[TUYỂN DỤNG] Green Edu mở tuyển dụng nhiều vị trí

[TUYỂN DỤNG] Green Edu mở tuyển dụng nhiều vị trí

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường. Cùng chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi” với đội ngũ nhân viên và cộng sự xây dựng và hướng tới một...

News & Updates

Join Our Newsletter