News

Green Edu tham gia Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019

Green Edu tham gia Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ tổ chức thành công hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 với chủ đề “Kết nối nguồn đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng...

News & Updates

Join Our Newsletter