Tin Green Edu

Recap Green Learn 03| How to learn – Học cách học

Recap Green Learn 03| How to learn – Học cách học

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng việc làm. Hàng loạt người buộc phải nghỉ việc hoặc thuyên chuyển vị trí công tác. Để thích ứng với bối cảnh này, người lao động cần linh hoạt, thích nghi nhanh chóng.Tốc độ thích nghi của mỗi người tỉ lệ thuận với tốc độ...

Recap Chuyên đề – Quản lý cấp trên (Managing Up)

Recap Chuyên đề – Quản lý cấp trên (Managing Up)

Chuyên đề 02 – Managing Up do Green Edu tổ chức vào tối ngày 6/5/2021 với sự tham gia của nhiều anh chị học viên đến từ đa lĩnh vực như bất động sản, nhân sự, bảo hiểm, doanh nghiệp khởi nghiệp v..v..

[TUYỂN DỤNG] Thực tập sinh các vị trí

[TUYỂN DỤNG] Thực tập sinh các vị trí

CÙNG HỌC TẬP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp, Green Edu luôn chào đón những nhân tố mới góp phần tạo nên tương lai xanh Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội chúng mình giúp các mắc...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Nhân viên kế toán là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Nhân viên kế...

KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Kỹ sư...

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Kỹ sư Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Kỹ sư Nông...

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Chuyên viên Đào tạo Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí...

News & Updates

Join Our Newsletter