Tin Green Edu

[TUYỂN DỤNG] Thực tập sinh các vị trí

[TUYỂN DỤNG] Thực tập sinh các vị trí

CÙNG HỌC TẬP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp, Green Edu luôn chào đón những nhân tố mới góp phần tạo nên tương lai xanh Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội chúng mình giúp các mắc...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Nhân viên kế toán là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Nhân viên kế...

KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Kỹ sư...

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Kỹ sư Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Kỹ sư Nông...

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Chuyên viên Đào tạo Nông nghiệp là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí...

QUẢN LÝ TRANG TRẠI – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

QUẢN LÝ TRANG TRẠI – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Quản lý Trang trại là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao vị trí Quản lý...

QUẢN LÝ THU HOẠCH & SAU THU HOẠCH – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

QUẢN LÝ THU HOẠCH & SAU THU HOẠCH – VIỆC LÀM TRANG TRẠI

Một trang trại thành công không chỉ cung ứng thực phẩm cho thị trường mà còn bền vững về phương diện môi trường lẫn tài chính. Vị trí Quản lý Thu hoạch & Sau thu hoạch là một trong 9 vai trò thiết yếu của một trang trại. Tìm hiểu về 9 vai trò này tại đây. Tại sao...

News & Updates

Join Our Newsletter