Blog

[Dế Mèn Du Ký] Chiang Mai và anh kỹ sư làm du lịch xanh

[Dế Mèn Du Ký] Chiang Mai và anh kỹ sư làm du lịch xanh

Tôi nhấc máy gọi điện thoại cho một người bạn vì biết tin bạn vừa về lại Việt Nam sau chuyến học tập ở nước ngoài. Định bụng sẽ đưa bạn đi vòng vòng Sài Gòn vào dịp Quốc Khánh tới, thế mà tôi lại bị thuyết phục bởi kế hoạch hấp dẫn mà bạn đề ra - trải nghiệm mô hình...

Chuỗi giá trị nông nghiệp nhìn từ hỗ trợ chính sách

Chuỗi giá trị toàn cầu đang từng ngày thay đổi cách sản xuất, quá trình chuyên môn hóa và đầu tư trên toàn thế giới. Ngành nông sản cũng không nằm ngoài xu hướng này. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về tương lai của thực phẩm, tối ưu hóa tài trợ phát...

News & Updates

Join Our Newsletter