Blog

Phát triển tự dân (People-led Development) tại Kiên Giang

Phát triển tự dân (People-led Development) tại Kiên Giang

Trong thời gian vừa qua, đội ngũ Green Edu đã có cơ hội được làm việc cùng với đội ngũ Caritas Đà Lạt để giới thiệu đến Caritas Long Xuyên về Chương trình phát triển tự dân (People-led Development - PLD). Chương trình diễn ra 3 ngày liên tiếp (14/01 - 16/01) tại 2 ấp...

News & Updates

Join Our Newsletter