CARAVAN – HÀNH TRÌNH TRI THỨC 2020: CHUNG TAY VÌ MỘT BẠC LIÊU VÀ ĐBSCL BỀN VỮNG

Trong cuối tuần 30/10 – 01/11/2020 vừa qua, Green Edu đã có cơ hội tham gia chương trình “Caravan – Hành trình tri thức” lần 1 năm 2020 được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố … Continue reading CARAVAN – HÀNH TRÌNH TRI THỨC 2020: CHUNG TAY VÌ MỘT BẠC LIÊU VÀ ĐBSCL BỀN VỮNG