Green Transform

Green Transform

Một dự án đào tạo đến từ Green Edu mang đến những khóa học kết nối thân tâm, tỉnh thức để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Đăng ký làm...
Green Book

Green Book

Dự án phi lợi nhuận dịch thuật xuất bản các tài liệu về nông nghiệp mới và phát triển bền vững & xanh. Đăng ký làm...
Xuyên Mộc

Xuyên Mộc

Xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả , khai thác giá trị vùng trồng từ cây trồng giá trị kinh tế cao, làm cơ sở để đào tạo, giáo dục, vận hành mô hình HTX Trẻ. Đăng ký làm...
Xuyên Mộc

Làng Khởi nghiệp xanh Trà Vinh

Không gian khởi nghiệp kết nối các thành viên của Hệ sinh thái khởi nghiệp Trà Vinh. Chia sẻ văn hóa và cùng thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương. Đăng ký làm...
Green University

Green University

Nền tảng đào tạo cho nông dân/các bạn trẻ/cán bộ về nông nghiệp thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tỉnh – trở thành đối tác chiến lược mặt đào tạo nông nghiệp hướng xanh, khởi nghiệp xanh. Đăng ký làm...
Green It Up

Green It Up

Nền tảng gọi vốn cộng đồng, đưa người trẻ về với nông nghiệp và lối sống bền vững Đăng ký làm...
Green Points

Green Points

Điểm thưởng xanh dể cộng đồng hướng đến động lực sống xanh.Thông qua dự án này, toàn bộ các sản phẩm của chuỗi sẽ được cộng đồng biết đến và sử dụng. Chạm 1 điểm là chạm cả hệ thống. Đăng ký làm...