9 NĂM THAI NGHÉN 1 VƯỜN ƯƠM: CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA TRUNG TÂM ĐỔI MỚI THỰC PHẨM RUTGERS

Trung tâm Đổi mới Thực phẩm Rutgers (Rutgers Food Innovation Center, viết tắt là FIC) là một vườn ươm và trung tâm gia tốc khởi nghiệp đặc biệt, dành riêng cho các công ty thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp. Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp New … Continue reading 9 NĂM THAI NGHÉN 1 VƯỜN ƯƠM: CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA TRUNG TÂM ĐỔI MỚI THỰC PHẨM RUTGERS